سازمان نظام مهندسی ساختمان , دفتر نمایندگی مراغه

 

اهانت اخیر به قرآن مجید و پیامبر اسلام از سوی عوامل صهیونیستی و آمریکایی کشور فرانسه را محکوم می‌نماییم.